De Weiden - Disclaimer

Op het gebruik van www.deweidenpaardencoaching.nl zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van deze gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Gebruik van informatie

De Weiden coachen met paardenkracht streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, staat De Weiden coachen met paardenkracht niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie.

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De Weiden coachen met paardenkracht  aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin van het niet goed functioneren van de website.
Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via email kan niet zonder meer een relatie tussen De Weiden coachen met paardenkracht  en de gebruiker ontstaan. 

Hyperlinks

Deze website kan hyperlinks bevatten van websites van derden. De Weiden coachen met paardenkracht  heeft geen invloed op websites van derden, en is niet verantwoordelijk over de beschikbaarheid of inhoud daarvan. De Weiden coachen met paardenkracht aanvaardt dan ook geen aansprakelijk die voortvloeit uit websites van derden.

Intellectuele eigendomsrechten

Behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik, mag niets uit de publicaties en uitingen van website www.deweidenpaardencoaching.nl op welke manier dan ook worden verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat De Weiden coachen met paardenkracht   hier vooraf schriftelijk toestemming voor heeft verleend.

 

 

 

Oktober 2021
@de Weiden coachen met paardenkracht