De Weiden - Paardenkracht voor pubers

Een unieke training voor schoolverlaters, brugklassers en kinderen die volop in hun ontwikkeling zijn in de "puberfase". Kortom voor elk kind in deze levensfase dat behoefte heeft aan extra begeleiding in de sociale ontwikkeling en emotionele groei.

Monique Weiden is gecertificeerd trainer voor dit programma. 

Doen, ervaren en leren

De Weiden paardencoaching verzorgt deze ervaringsgerichte trainingen en worden gegeven door twee ervaren coaches én hun pony's!

De kinderen werken in kleine groepen aan ontwikkelingsdoelen en voelen zich daardoor meer zelfverzekerd. Ze leren vaardigheden om in het dagelijks leven toe te passen zoals duidelijk communiceren, NEE kunnen zeggen wanneer iets niet goed voelt, effectief samenwerken en nog veel meer. Samen komen ze in beweging, samen leren ze door aan de slag te gaan met praktijkopdrachten. 

De cursus gaat vergezeld van een persoonlijk werkboek. Hierdoor werkt de cursus ook nog door wanneer de kinderen weer naar huis gaan. Ze kunnen alles nog eens rustig doorlezen en de oefeningen maken die over henzelf gaan.

"KOM IN JE KRACHT MET PAARDENKRACHT"

De cursus is inclusief:

  • 5 lessen van 2 uur, met elk een nieuw thema,
  • een uniek eigen "Paardenkracht" werkboek,
  • een verslag voor de ouders,
  • de terugkomdag, ca 6 weken na het einde van de cursus,
  • drankjes en hapjes tijdens de lessen,
  • in groepjes van 4-6 kinderen onder begeleiding van 2 ervaren, gecertificeerde coaches.